Pressmeddelande

2017-05-17

Den 16 maj 2017 höll tankesmedjan Timbro ett seminarium med titeln ”Stoppa bidragen till bluff, båg och extremism”. Detta seminarium utgår ifrån en serie artiklar publicerade på Timbro tidigare i år av frilansskribenten Sofie Löwenmark, som granskar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och ett antal organisationer som har fått bidrag av MUCF. Till seminariet bjöds, förutom Sofie Löwenmark, även MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg och Amanda Sokolnicki, ledarskribent på Dagens Nyheter, till samtal och diskussion.

Sofie Löwenmark presenterar i sin granskning Rådet av Enade Kreoler, REK, som ett exempel på en bluff- eller bågorganisation. Sofie Löwenmarks granskning innehåller dock felaktigheter som vi önskar bemöta här.

Sofie Löwenmark påstår att REK har beviljats projektstöd för att ”hitta lokaler till unga, men någon lokal finns inte”. Detta är felaktigt. REK har i samråd med större aktörer i civilsamhället beviljats projektstöd i syfte att tillgängliggöra lokaler, och då i första hand, lokaler som redan förvaltas av större aktörer i civilsamhället. REK öppnade upp en lokal i Hässelby Gård första projektåret, och har sedan mars i år öppnat upp en andra lokal i Vällingby.

Sofie Löwenmark påstår att REK använt projektstödet för annat än vad som ansökts om. Hon menar att REK bland annat skrivit en bok med titeln ”Jag vill ha en lokal”, en bok som Sofie Löwenmark för övrigt haft svårt att hitta någonstans. Sofie Löwenmark kan enkelt hitta boken med titeln ”Jag vill ha en EGEN lokal!”. Den finns bland annat att hitta på libris.kb.se eller i vår lokal i Vällingby. Skrivandet av denna bok har dessutom alltid varit ett uttalat mål i projektbeskrivningen, där vi bland annat skrivit ”kunskaper och erfarenheter kommer att dokumenteras i form av handlingsböcker”.

Sofie Löwenmark menar att det mesta av REK:s projektstöd ”gått till löner”. Detta är sant. När MUCF beviljar projektstöd så beviljas och specificeras ett exakt belopp för lönekostnader. När Sofie Löwenmark antyder att vi tagit ut 470 000 kr i löner så kanske hon inte känner till att sociala avgifter och skatter (som utgör drygt hälften av beloppet ovan), ingår i dessa lönekostnader. Med avdragna sociala avgifter och skatter så når REK:s projektledare tyvärr inte upp till marknadslönens lägsta värde för projektledare (källa: Unionen). Detta innebär att REK:s projektledare i själva verket är underbetalda.

Sofie Löwenmark uppmärksammar att REK stöttat skapandet av den ekonomiska föreningen Akademin för Avkolonisering i Hässelby. Detta får Sofie Löwenmark att ställa frågan om “den bidragsfinansierade verksamheten riskerar att hamna under den ekonomiska föreningen och på så sätt ekonomiskt gynna RAEK:s ledning privat.” Frågan är befogad. Svaret är dock, nej. Och detta kan läsas ur REK:s ekonomiska revision. Vår förkortning är för övrigt REK.

Sofie Löwenmark menar att det enda vi lyckats åstadkomma är att skapa Facebook-gruppen Postkolonialt Perspektiv. Ja, REK har bland annat skapat denna grupp. Gruppen har i dagsläget 5600 medlemmar. REK har även varit drivande i skapandet av Postkolonialt Forum i samarbete med ABF. Vi menar att vi behöver det postkoloniala perspektivet för att på ett riktigt sätt adressera de frågor som rör oss närmast. Att Sofie Löwenmark på Timbros seminarium har svårt att ens uttala ordet “postkolonialt” korrekt, samtidigt som fler och fler unga organiserar sig själva med utgångspunkt i ett postkolonialt perspektiv, är ett tydligt tecken på att vårt kunskapsarbete behövs.

Sofie Löwenmark påstår vidare att REK, med projektet Kreolmobilisering, får “bidrag för att söka bidrag”. Detta är felaktigt. Projektet Kreolmobilisering har som syfte att bygga upp ett riksförbund, det vill säga att “utveckla en organisation så att den möter de krav som finns för statsbidrag till ungdomsorganisationer hos MUCF”. Detta är ett förenklat sätt för oss att sätta upp väldigt tydliga, konkreta och mätbara mål.

Sofie Löwenmark lägger fram en rad andra påståenden om vår förening och verksamhet. Dessa påståenden bygger på lösa anklagelser och rykten som saknar egentliga belägg, vars fortsatta spridande är djupt beklagligt.

Sofie Löwenmark hävdar, som allvarligast, att REK driver en polariserande politik. Vi har valt att svara på denna anklagelse i en kommande artikel, snarast möjligt.

img_0968
img_1371
img_5101

hbysv

Rådet av Enade Kreoler

Vi är en organisation med bas i Hässelby/Vällingby, Västerort, Stockholm.

Vår idé är av oss, för oss – vilket innebär att vi i största möjliga mån tar ansvar för oss själva och själva agerar för oss själva, vårt område och vårt samhälle.

Vårt mål är ett rättvist och demokratiskt samhälle, vilket är varför vi uppmuntrar våra medlemmar och de vi samarbetar med till en större delaktighet i det demokratiska civilsamhället.

Vi stöttar, vägleder och utbildar självständiga organisationer, grupper och personer, så att vi kan samarbeta och verka i samråd i vårt område.

Vi är måna om att alla medlemmar så långt det är möjligt ska utgå ifrån sig själva och sin egen vilja i sitt engagemang.
Därför arbetar vi aktivt för att stötta varandra i den individuella processen och utvecklingen.

Vi värdesätter oss själva och varandra, detta värdesättande ger oss kraft till större medvetenhet, organisering och deltagande i det demokratiska civilsamhället.

Identitet

Vi identifierar oss själva som kreoler. Vi har valt att definiera kreol som en identitet som blir till i det postkoloniala mötet mellan språk, kulturer och människor som rasifieras som vita och icke-vita. Vi placerar oss själva därmed i en postkolonial kontext. Vi slår därmed ett slag för det postkoloniala perspektivet. Vi sätter därmed fokus på frågor som alienation, självhat, mindervärdeskomplex, internaliserad rasism etc. Och vi skapar därmed utrymme för en agenda för en avkolonisering av våra sinnen, vårt medvetande och vårt samhälle.

Vi har presenterat våra diskussioner och tankar kring kreol-begreppet i en rapport som finns att läsa här: Till Rapporten

Struktur

REK består av en styrelse och ett kansli. Styrelsen har ett övergripande strategiskt ansvar. Styrelsen tar beslut i olika frågor, förvaltar de beslut som årsmötet fattat, leder organisationens arbete, samt representerar organisationen i olika sammanhang. Kansliet har ett övergripande opperationellt ansvar. Kanslitet verkställer de beslut som årsmötet och styrelsen fattat.

Vår Organisation

Självständig och demokratiskt uppbyggd.

Religiöst och partipolitiskt obunden.

REK värdesätter demokrati, frigörelse och jämlikhet i alla processer

REK i är mån om att deltagare så långt det är möjligt ska utgå ifrån sig själva, sin egen vilja och engagemang.

REK riktar sig till unga från Hässelby & Vällingby som är 15-25, men är även öppen för äldre engagerade och engagemang i andra områden.

Krabbkultur VS Hypekultur!

Caption For the Image