Analyser

Nedan presenteras tankar och funderingar som föreningen tagit fram

Punkt.mannen

Punkt.mannen är en tragikomisk berättelse om hur två invandrarungdomar, plötsligt och något brutalt, görs medvetna om sin egen socio-politiska verklighet som Invandare i ett post-kolonialt Sverige.

Punkt.mannen ställer provokativa frågor om invandrares Svarthet och svensk Vithet, om psykisk alienation och mindervärdeskomplex, och andra frågor som berör identitet, stereotyper, xenofobi och rädsla.

Makt

Vi utgår ifrån en maktanalys, dvs. att vi lever i ett samhälle, som skapar positioner som över- och underordnade i olika maktordningar (exempelvis vita/icke-vita, man/kvinna, äldre/unga, etc.).

Alienation

Vi menar att över- och underordning i dessa system, har psykiska konsekvenser i våra liv, att överordning exempelvis leder till känslor av skam och skuld, och underordning gör ont och är förnedrande. Vi menar att dessa känslor i sin tur leder till att vi tar avstånd från oss själva eller blir främmande för oss själva.

Rationalisering

Vi menar att vi inte gärna erkänner vår alienation på ett intellektuellt plan, att vi hellre rationaliserar vårt tillstånd (dvs. att vi hellre utvecklar ett tankesätt som rättfärdigar att vi tagit avstånd från oss själva). Vi menar att denna rationalisering oftast innebär att vi vänder våra blickar bort från oss själva och det som rör oss närmast (som bedöms som oviktiga frågor), och att vi istället vänder våra blickar mot andra och sådant som är oss fjärmast (som bedöms som viktigare frågor).

Mental kolonisation

Vi menar att ett långt liv i alienation och ett envist blickande mot andra och sådant som är oss fjärmast leder till att vi fyller våra medvetanden med ord, tankar, synsätt, teorier och kunskaper, som i saknar relevans i våra egna liv. Vi menar att detta leder till att vi tappar fotfästet och ankring i oss själva, och slutligen skapar en förståelse av oss själva, vår vilja, våra behov och vår verklighet med andra än oss själva som utgångspunkt.

Frigörande pedagogik och organisering

Vi menar att vår frigörelse kräver att vi värdesätter oss själva och att vi vänder vår blick åter mot oss själva och det som rör oss närmast. Vi menar att vår frigörelse kräver att ”vi gräver där vi står”, utforskar och sätter ord på oss själva och det som rör oss närmast. Vi menar att detta frigör oss från alienation, rationaliseringar och metal kolonisation, och ger oss kraft att ta ansvar för oss själva och det som rör oss närmast. Vi avser att ta denna kraft tillvara och av denna kraft skapa vår egen framtid.

Krabbmentalitet

Postkolonialt Perspektiv

Vi utgår ifrån en föreståelse av oss själva som kreoler. Med det så sätter vi oss själva i en postkolonial kontext, och sätter ett extra ljus på det postkoloniala perspektivet. Prefixet ”post” bör förstås som ett deklarerande av att koloniala och rasistiska tankemönster lever kvar i vår samtid och fortfarande präglar oss, psykiskt, ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt. Prefixet ”post” bör också förstås som en strävan att övervinna och överskrida koloniala och rasistiska tankemönster.

Vi använder oss av det postkoloniala perspektivet, för att på ett enkelt sätt tala om vad det exempelvis innebär att växa upp som icke-vita i ett vitt samhälle, eller på ett effektivt sätt komma åt fenomen som internaliserad rasism, självhat och mindervärdeskomplex.

Postkolonialt Perspektiv är en Facebook-sida som delar nyttig information. Till höger listar vi de senaste inläggen.

Funderat ett tag på det här med post-koloniala strategier i vardagen.

Framförallt det här med att vända på frågor om ursprung. Som många andra som rasifieras har jag fått frågan under hela min uppväxt och stört mig både på frågan och mitt eget svar. (mamma från Peru)

Idag ser jag det såhär. Jag använder frågorna jag får för att utbilda genom verbal jiu-jitsu på den som frågar. För vidare frågan till att handla om ras-diskriminering, nationalstaten klasskaraktär o.s.v

Varför gör jag då detta? Enbart för att utbilda folk till att bli bättre människor? Njaaa not really, jag är dels en mansplainer av högsta rang samt blessats med en stor dos av adhd samt är socialist. Det förenklar min vardag enorm när det kommer till att bryta ner strukturell rasism för folk.

Hur känner ni? Vad är er drive i kampen?

Glad midsommar!
See MoreSee Less

View on Facebook

Inbjudan till läsecirkel i Stockholm.

Vi är några i Stockholmsområdet som ska ta oss an en bok som heter ”Postkoloniala texter”. Boken är en samling av postkoloniala klassiker som Fanon, Said, Mohanty, Spivak etc. och är på totalt 200 sidor. Vi tänkte läsa ca. 80-90 väl valda av dessa med fokus på klassikerna och relation till aktuell situation idag enligt: Vad säger de här texterna om världen idag?
Tänkte att i den här gruppen kanske det finns någon som skulle vara intresserad av att delta. Eftersom boken är antikvariatsfyndad får man den gratis när man deltar i läsningen. 10 st. sprillans nya exemplar finns👍 Tid och plats är inte spikat än. Tänk dig att avvara en vardagskväll i veckan eller varannan vecka under en begränsad tid och att dyka upp på en lokal hos ett studieförbund eller dylikt. Börjar med största sannolikhet efter midsommar.

Intressant? Skicka mig ett PM så att jag vet att du vill vara med och så skapar vi en separat facebookgrupp för det här lilla projektet. Väl mött!
See MoreSee Less

View on Facebook

Bilden "vi alla" ("vi alla" = alla fr a majoritetssvenska antirasister som älskar antirasistisk mångfaldsreklam och hatar SD, alla utlandsadopterade som återkommer om och om igen i den samtida bildkulturen för att signalera mångfald och antirasism och alla vi som är engagerade i och studerar frågor om ras, minoriteter och det nya Sverige och som i åratal har sett denna typ av bildval) har sett år efter år och har väntat på även i år från landets inofficiella nationalscen (d v s den folkliga och "proletära" nationalscenen för Kungliga dramatiska teatern är naturligtvis den officiella nationalscenen) för det är ju trots allt midsommar.

Problemet är också att det nästan alltid är adoptivbarn/adopterade och nästan alltid asiatiska flickor som förekommer i dessa sammanhang och handlar det om vuxna så är det nästan alltid asiatiska kvinnor (ofta tillsammans med vita väninnor eller med vita manliga partners) alternativt svarta män (ofta tillsammans med vita vänner eller med vita kvinnliga partners) och ytterst sällan t ex s k MENA-män eller latinomän i grupp eller enskilda muslimska kvinnor eller svarta kvinnor o s v.
See MoreSee Less

View on Facebook

En ny avhandling i sociologi (Andrea Dunlavys "Between Two Worlds: Studies of migration, work, and health") visar att utrikes födda inte bara är överutbildade i högre utsträckning än infödda majoritetsinvånare när de väl har ett arbete (d v s en hög andel utrikes födda som är högutbildade och som har ett jobb är överkvalificerade för det jobb de innehar medan alltför många av dem tyvärr inte har ett jobb överhuvudtaget) utan även att de riskerar att utveckla ett sämre hälsotillstånd och särskilt gäller det de som har ursprung utanför Norden och Västeuropa medan de infödda majoritetsinvånare som också är överutbildade inte rapporterar ett sämre hälsoläge.

Tidigare registerstudier har visat att kring 1% av alla infödda majoritetsinvånare som har en avslutad och uttagen högskoleexamen arbetar inom ett yrke som inte kräver någon formell utbildning alls och en del av dessa är antagligen majoritetssvenska akademiker som som det heter har "gått in i väggen" och därefter "sadlat om", "taggat ned" och bytt livsbana och yrke mer eller mindre frivilligt från ett SACO-yrke till ett LO-yrke och ibland dyker dessa f d majoritetssvenska akademiker upp i olika mediereportage som kan handla om läkaren som "sadlade om" och idag jobbar som trädgårdsarbetare eller om läraren som "taggade ned" och numera är vaktmästare. Sedan finns det naturligtvis en hel del majoritetssvenskar med högskoleexamen som innehar ett LO-yrke och som säkert också mår dåligt av att vara överutbildade för det jobb de innehar.

Bland utrikes födda med bakgrund utanför Västeuropa och fr a utanför västvärlden är omvänt mellan 15-25% överutbildade beroende på ursprungsregion och avhandlingen hypotiserar att dessa mår dåligt och mår sämre än överutbildade majoritetsinvånare p g a diskriminering (d v s de har sällan eller aldrig valt att "tagga ned" och att "sadla om") liksom p g a att deras arbetsförhållanden sannolikt är sämre än de som överutbildade majoritetsinvånare lever under såsom att de saknar en fast heltidsanställning och jobbar deltid, på projekt eller på procent.

Det ska också påminnas om att höga procentandelar av landets infödda majoritetsinvånare omvänt är underutbildade för de yrken och befattningar de arbetar med, d v s de saknar de formella examina och kvalifikationer som egentligen erfordras på pappret för det jobb och den position de innehar. Om sedan de underutbildade majoritetsinvånarna mår sämre eller ej för att de just är underutbildade men ändå har ett TCO- eller SACO-yrke och kanske t o m är mellanchefer eller chefer och kanske t o m har rejält höga löner undersöks dock ej i avhandlingen.

OBS: Sedan gör de underutbildade majoritetssvenskarna naturligtvis ändå ett fantastiskt jobb (d v s även om de innehar ett TCO- eller SACO-yrke) lika mycket som att de överutbildade utrikes födda naturligtvis också gör ett fantastiskt jobb (d v s även om de innehar ett LO-yrke), d v s en majoritetssvensk redaktör, kulturchef, socialchef, mellanchef eller rektor som saknar en avslutad och formell högskoleexamen gör inte sämre ifrån sig för det och på samma sätt gör en utrikes född ingenjör, lärare, läkare eller journalist som har en avslutad högskoleexamen bakom sig och som jobbar som taxichaufför, driver en kiosk, bakar pizza eller städar inte sämre ifrån sig för det.
See MoreSee Less

View on Facebook