Handbok för samhällsbyggare

Handbok för samhällsbyggare är tänkt att användas som ett praktiskt redskap i kampen om att stärka sig själv, sina nära, sin omgivning och vårt samhälle. Boken har vuxit fram ur gemensamma erfarenheter av att organisera en rörelse, hype-mentalitet, identitet och mycket mer som presenteras i boken. Med praktiska verktyg om bland annat hur man arbetar i grupp, skaffar sig rätt kunskap, konflikthantering, ledarskap, hälsa, ta plats i rummet och skapa en stabil ekonomisk bas.
Nedan kan du läsa stycket om ledarskap som finns med i boken

Författare: Ali Khamis, Haidar Eliwi och Sina Bahmani
Tryck: Fridholm & Partners AB
Format: Pocket
Antal sidor: 95
Upplaga: 1
Utgivningsår: 2016

inneha%cc%8allfo%cc%88rteckning
ledarskap-1
ledarskap-2
no-pain
ledarskap-3
ledarskap-4