Chilla Organiserat

I dagens Sverige råder en ojämn fördelning av makt, känsla av ägandeskap och tillgång till fysiska rum. De parter som sitter på makt över dessa rum nyttjar de inte fullt ut, medan de parter som saknar makt och känsla av ägandeskap är i behov av samma rum. Initiativ till projektet har tagits av lokalt föreningsliv (unga organiserade i socioekonomiskt utsatta områden, som känner ett behov av större tillgänglighet till rum), och initiativet har besvarats av större aktörer i civilsamhället. Projektets syfte är att tillgängliggöra fysiska rum (lokaler). Vi tror bland annat att ett samtal om psykologiska och sociala aspekter av rummet kan skapar utrymme för unga att känna trygghet och ägandeskap över sina egna demokratiska processer. Med tryggare och starkare demokratiska processer bland unga, så väntar vi oss även en större och starkare organisering.

chillaorg
klassrum
img_2178
chilluuuugnt
garabbbar
idrott
aliklass
spaghetti
ica
alltbra
kaffeotjejer

Idé

Vi skall först och främst inventera lokalutbudet i Hässelby / Vällingby för att få en övergripande koll på vilka aktörer det är som äger / har tillgång till lokalerna i dag. Därefter skall det tydligt dokumenteras hur man steg för steg skall gå tillväga för att få tillgång till dessa. Vi skall synliggöra de möjligheter som finns i samhället och sänka tröskeln in i det sk. Civilsamhället. Det finns en mängd aktörer i Sverige som besitter olika typer av resurser till folkets befogande. Dock finns det många personer som inte alls känner till detta. Därför är det av stor vikt att helt enkelt finnas som stöd för att kunna vägleda personer utan erfarenhet och hjälpa dem genom deras process. Genom att finnas som stöd och hjälpa till att skapa goda exempel kan detta leda till att även andra personer får inspiration att prova att göra verklighet utav en idé eller tanke. I vårt område är det väldigt få unga som är aktiva i t ex föreningslivet. Om de unga som organiserar sig gör det med framgång finns en risk att andra unga som kan identifiera sig i dessa även ser det som realistiskt att själv göra det. Det bildas ringar på vattnet helt enkelt.