Vi pratar Feminism

I detta forum undersöker vi oss själva, vårt beteende och våra tankemönster för att svara på frågan, varför har vi en mansdominerand organisation? Två samtalsgrupper, en för kvinnor och en för män ska på olika håll identifiera och synliggöra maktförhållanden, beteenden och tankemönster hos oss själva och i samhället i stort. Syftet är att uppdatera befintliga arbetsmetoder och tillsammans sträva mot en helt jämställd organisation! Resultatet av denna undersökning presenteras under våren 2017.