Utbildningar

REK utbildar och föreläser i olika teman, såsom:

Makt

– Vad är makt? Vad är en maktordning? Vad innebär över- och underordnade positioner i olika förtryckande system? – Vilka är de psykiska konsekvenserna av förtryckande system? Vad är alienation, kognitiv dissonans, rationaliseringar och mental kolonisation? – Hur samverkar kön, klass, ras och ålder i olika makthierarkier?

Postkolonialt medvetande

– Vad är kolonialism och rasism? Vad är internaliserad rasism? självhat? mindervärdeskomplex?

– Vad innebär ett erkännande av vår samtid som postkolonial?

Identitet

– Vad betyder ordet ”identitet”? Varför är det viktigt med en analys av ”identitet”? Vad har en analys av identitet för betydelse för organisering?

Ledarskap i praktiken

– Föreningskunskap
– Styrelsearbete
– Mötesteknik
– Gruppdynamik
– Organisationsutveckling

Kommunikation

– Samtalsmedotik
– Sociala medier
– Lösningsfokuserad coaching

Workshops

Café Ajaib

Café Ajaib är ett samtalscafé, som går tillbaka till en samtalsterapeutisk metod. Metoden syftar till att fånga upp abstrakta eller generellt hållna tankar och åsikter, och genom frågor som ”när”, ”var”, ”hur”, ”vem” och ”vad”. Café Ajaib tvingar oss att gå från det generalla till det specifika, från det abstrakta till det konkreta, och från kunskap som går tillbaka till andra, till kunskap som går tillbaka till oss själva. Café Ajaib tvingar även oss att ta ansvar för de tankar och åsikter vi uttrycker, och kräver av oss att vi kan relatera det till oss själva och det som är oss själva närmast.

Lösningsfokuserad coaching

Lösningsfokuserad coaching är en coachingmetod som fokuserar på lösningar och möjliga vägar framåt, hellre än att fastna i analyser av problemet. Med den lösningsfokuserade coachingen kan vi hjälpa våra vänner att tydliggöra sina personliga mål och sätta ord på hur de själva ska ta sig dit. Metoden bygger på en tro på att våra vänner kan och bör utvecklas utifrån sina egna kunskaper, sin egen vilja och på sitt eget ansvar.

Forumteater

Vi använder Augusto Boals Forumteater-metod: Vi frågar varandra efter en konfliktsituation ur vår egen vardag. Vi tar fram och spelar upp en scen som gestaltar denna konflikt och stoppar scenen mitt i konfliktens klimax. Sedan frågar vi varandra hur denna konflikt kan lösas. Vi kommer med olika förslag och låter varandra hoppa in och pröva om förslaget fungerar eller inte. Det resulterar i diskussioner för och emot olika sätt att lösa konflikter, och att vi på scen får pröva att spela upp vårt eget förslag.