Verksamhet

Här hittar ni både projekt och verksamheter som REK arbetar med idag
  • I detta forum undersöker vi oss själva, vårt beteende och våra tankemönster för att svara på frågan, varför har vi en mansdominerand…

  • I dagens Sverige råder en ojämn fördelning av makt, känsla av ägandeskap och tillgång till fysiska rum. De parter som sitter på makt över dessa rum…

  • Hiphop kulturen har etablerats i film, TV, mode, dans och musik industrin medan etableringen inom teater har senaste åren fått ett större momentum runt om i världen…

  • Tillsammans med Statens konstråd, konstnärerna Nasim Aghili och Björn Karlsson och boende i Hässelby & Vällingby ska REK skapa konst som reflekterar vår samtid. Man undersöker hur gestaltning av gemensamma miljöer kan…

  • Medlemmar i hiphop-kollektivet Grammofonen består av en blandning av artister, producenter, DJ:s, poeter, grafiska designers…